سریر سرویس

آینده پیش روی شماست


بازدید : 216
تاریخ : 1394/12/17
خدمات-تخصصي،-علمي-و-جامع،-درکليه-بخش­هاي-فناوري-اطلاعات 1. پايان يافتن مدت زمان دوره خدمات دستگاه و قطعات جانبي نظير باطري، براساس آن‌چه روي قطعه، كارت گارانتي و يا در پايگاه اينترنتي سرير سرويس درج...
بازدید : 198
تاریخ : 1394/12/17
قبول-تعهد-خدمات-نزديک-به-يک-ميليون-کالا 1. پايان يافتن مدت زمان دوره خدمات دستگاه و قطعات جانبي نظير باطري، براساس آن‌چه روي قطعه، كارت گارانتي و يا در پايگاه اينترنتي سرير سرويس درج...
بازدید : 181
تاریخ : 1394/12/17
بيانيه-ماموريت ماموريت سازماني مجموعه سرير سرويس، فراهم آوردن خدمات پس از فروش قطعات و محصولات مرتبط با حوزه فناوري اطلاعات و به‌طور خاص کامپيوتري، با هويت...
بازدید : 177
تاریخ : 1394/12/17
اهداف-و-استراتژي‌ها ماموريت سازماني مجموعه سرير سرويس، فراهم آوردن خدمات پس از فروش قطعات و محصولات مرتبط با حوزه فناوري اطلاعات و به‌طور خاص کامپيوتري، با هويت...
بازدید : 169
تاریخ : 1394/12/17
فراهم-آوردن-خدمات-پس-از-فروش-قطعات-و-محصولات-مرتبط ماموريت سازماني مجموعه سرير سرويس، فراهم آوردن خدمات پس از فروش قطعات و محصولات مرتبط با حوزه فناوري اطلاعات و به‌طور خاص کامپيوتري، با هويت...
بازدید : 244
تاریخ : 1394/12/17
محصولات-عرضه-شده-توسط-سرير-کالا ماموريت سازماني مجموعه سرير سرويس، فراهم آوردن خدمات پس از فروش قطعات و محصولات مرتبط با حوزه فناوري اطلاعات و به‌طور خاص کامپيوتري، با هويت...