شرایط خصوصی گارانتی هارد دیسک


­


موارد خاص که موجب نقض گارانتی هارد ديسک می گردد:

-    هرگونه آثار شکستگی، تغییر رنگ و سوختگی بر روی PCB موج­ب ابطال گارانتی می گردد.
2-    هرگونه آثار آسیب فیزیکی مانند ضزبه، شکستگی ، خمیدگی، زنگ زدگی، خراشیدگی بر روی بدنه موجب ابطال گارانتی می گردد.
3-    هرگونه تاثیر مایعات، رسوب، پوسیدگی موجب ابطال گارانتی می گردد.
4-    هر گونه خدشه به برچسب اصلی دستگاه و سایر برچسب ها و هلوگرامها، موجب ابطال گارانتی می گردد.
5-    عدم تطابق PCB با بدنه هارد و هرگونه دستکاری و تغییرات فیزیکی موجب ابطال پشتیبانی می شود.
6-    توجه کنید که اطلاعات داخل هارد شامل گارانتی نمی گردد.­

 
ارتباط با ما پیگیری قطعه سریر سرویس

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت سریر سرویس می باشد
Copyright©2005-2009, Sarir Service Company.
   Power By: